1   - следећа страна 

30.06.2017.

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Први разред

 

Предмет

Врста уџбеника

Издавач

Назив уџбеника и име аутора

Разред

Српски језик

Буквар

“Klett”

“Игра словима”, буквар за први разред

Зоран В. Гаврић, Мирјана Ковачевић

први

Српски језик

Читанка

“Klett”

“Игра речи” читанка за први разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

први

Српски језик

Наставни листови

“Klett”

Српски језик 1, наставни листови,

“Маша и Раша”,

Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић

први

Математика

Уџбеник

“Klett”

Математика 1, уџбеник за први разред

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

први

Математика

Радна свеска

“Klett”

Математика1, радна свеска за први разред, 1 и 2. део,

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

први

Свет око нас

Уџбеник

“Klett”

Свет око нас, уџбеник за први разред основне школе,

Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић, Оливера Цекић Јовановић

први

Свет око нас

Радна свеска

“Klett”

Свет око нас, радна свеска за први разред основне школе

Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић, Оливера Цекић Јовановић

први

Музичка култура

Уџбеник

“Klett”

Музичка  култура 1,  уџбеник за први разред основне школе, “Маша и Раша”,

Габријела Грујић, Маја Соколовић  Игњачевић

први

Грађанско

васпитање

Радна

свеска

Креативни центар

Грађанско васпитање, радна свеска за први разред основне школе,

Нада Игњатовић Савић и група аутора

први

Чувари природе

Уџбеник

Креативни центар

Чувари природе за приви разред С. Брдар

први

Енглески језик

Уџбеник

The English Book doo

Happy House 1

први

Енглески језик

Радна свеска

The English Book doo

Happy House 1

први

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други разред

 

 

Предмет

Врста уџбеника

Издавач

Назив уџбеника и име аутора

Разред

Српски језик

Уџбеник

Нови логос

''Уз речи растемо'', читанка за други разред, Наташа Станковић Шошо, Маја Костић,

други

Српски језик

Уџбеник

Нови логос

''Латиница'', Душка Милић, Татјана Митић

други

Српски језик

Уџбеник

Нови логос

''Дар речи'', граматика задруги разред, Јелена Срдић

други

Српски језик

Радна свеска

Нови логос

Радна свеска,  Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо, Маја Костић,

други

Математика

Уџбеник

Клетт

Маша и Раша – Математика 2, Бранислава Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

други

Математика

Радна свеска

Клетт

Маша и Раша – Математика 2, Бранислава Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

други

Свет око нас

Уџбеник

Kлетт

Маша и Р аша Свет око нас, уџбеник за други разред основне школе

Биљана Животић

други

Свет око нас

Радна свеска

Клетт

Маша и Раша Свет око нас, радна свеска за други разред основне школе

Биљана Животић

други

Музичка култура

Уџбеник

Kлетт

''Чаробни свет музике'' Музичка култура,

уџбеник за други разред основне школе,

Гордана Илић

други

Енглески језик

Уџбеник

The English Book doo

Happy House 2

други

Енглески језик

Радна свеска

The English Book doo

Happy House 2

други

 

 

 

 

 

Трећи разред

Предмет

Врста уџбеника

Издавач

Назив уџбеника и име аутора

Разред

Српски језик

Уџбеник

Клетт

Маша и Раша ''Река речи'' Читанка за трећи разред основне школе,

Радмила Жежељ Ралић

трећи

Српски језик

Уџбеник

Клетт

Маша и Раша О језику   3, српски језик  за трећи разред основне школе,

Радмила Жежељ Ралић

трећи

Српски језик

Наставни листови

Клетт

Маша и Раша – српски језик    3, наставни листови   за трећи разред основне школе,

Радмила Жежељ Ралић Бранка Матијевић

трећи

Математика

Уџбеник

Клетт

Маша и Раша Математика 3, уџбеник

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, П. Анокић, Мирјана Кандић

трећи

Математика

Радна свеска

Клетт

Маша и Раша Математика 3, радна свеска за трећи разред  1 и 2  део Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, П. Анокић, Мирјана Кандић

трећи

Музичка култура

Уџбеник

Клетт

Маша и Раша  Музичка култура 3, Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић

трећи

Природа и друштво

Уџбеник

Клетт

Маша и Раша Природа и друштво за трећи разред основне школе,

Радмила Жежељ Ралић

трећи

Природа и друштво

Радна свеска

Клетт

Маша и Раша Природа и друштво за трећи разред основне школе,

Радмила Жежељ Ралић

трећи

Грађанско васпитање

Уџбеник

Завод за уџбенике

Грађанско васпитање  Бранка Бубањ, Милеса Влајковић, Татјана Пејовић Себић

трећи

Чувари природе

Уџбеник

Креативни центар

Чувари природе, Станка Брдар

трећи

Енглески језик

Уџбеник

The English Book doo

Happy Street 1

трећи

Енглески језик

Радна свеска

The English Book doo

Happy Street 1

трећи

четврти разред

 

Предмет

Врста уџбеника

Издавач

Назив уџбеника и име аутора

Разред

Српски језик

Уџбеник

клетт

Маша и Раша Речи чаробнице  Читанка за четврти  разред основне школе,

Радмила Жежељ Ралић

четврти

Српски језик

Уџбеник

Клетт

Маша и Раша О језику   4, српски језик  за четврти разред основне школе,

 Радмила Жежељ Ралић

четврти

Српски језик

Наставни листови

Клетт

Маша и Раша – српски језик    4 наставни листови   за четврти разред основне школе,

 Радмила Жежељ Ралић

Бранка Матијевић

четврти

Математика

Уџбеник

Клетт

Маша и Раша Математика 4 уџбеник 

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, М. Јовановић, А. Николић

четврти

Математика

Радна свеска

Клетт

Маша и Раша Математика 4 радна свеска за четврти разред Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, М. Јовановић, А. Николић

четврти

Математика

Наставни листови

Клетт

Маша и Раша Математика 4 наставни листови за четврти разред  Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, М. Јовановић, А. Николић

четврти

Природа и друштво

Уџбеник

Клетт

Раша и Маша Природа и друштво – уџбеник за шетврти разред – Винко Ковачевић и Бранка Бечановић

четврти

Природа и друштво

Радна

свеска

Клетт

Раша и Маша Природа и друштво – радна свеска  за четврти разред – Винко Ковачевић и Бранка Бечановић

четврти

Музичка култура

Уџбеник

Клетт

''Чаробни свет музике'', Гордана Илић

четврти

Енглески језик

Уџбеник

The English Book doo

Project 1 (четврто издање)

четврти

Енглески језик

Радна свеска

The English Book doo

Project 1 (четврто издање)

четврти

 

 

 

 

 

 

 

пети разред

Предмет

Врста уџбеника

Издавач

Назив уџбеника и име аутора

Разред

Српски језик

Уџбеник

“Klett”

Читанка за пети разред

''Мост'',

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

пети

Српски језик

Граматика

“Klett”

Граматика за пети разред,

Весна Ломпар

пети

Српски језик

Радна

свеска

“Klett”

Радна свеска за пети разред,

Весна Ломпар, Зорица Несторовић

пети

Математика

Уџбеник

Клетт

Математика, уџбеник за пети разред,

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

пети

Математика

Збирка

задатака

“Klett”

Математика, збирка задатака за пети разред, 

Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

пети

Историја

Уџбеник

“Фреска”

Историја, уџбеник за пети разред,

С. Фершанчић, Д. Стефановић, З. Недељковић

пети

Географија

Уџбеник

Нови Логос”

Географија, уџбеник за пети разред,

Марко Јоксимовић,

мр Наташа Бировљев,

Светлана Поповић

пети

Географија

Радна

свеска

“Логос”

Географија, радна свеска за пети разред,

Марко Јоксимовић,

мр Наташа Бировљев

пети

Биологија

Уџбеник

Герундијум

Биологија, уџбеник за пети разред, Тијана Прибићевић Т. Миљановић Весна Миливојевић

пети

Ликовна култура

Уџбеник

клетт

Ликовна култура, уџбеник за пети разред,

Сања Филиповић

пети

Музичка култура

Уџбеник

“Логос”

Музичка култура, уџбеник за пети разред,

мр Александра Паладин

мр Драгана Михајловић - Бокан

пети

Техничко и информат.

образовање

Уџбеник

“Klett”

Техничко и информ. образ., уџбеник за пети разред,

Ненад Стаменовић, Алекса Вућићевић

пети

Енглески

језик

Уџбеник

и радна свеска

Oxford  University  Press,

     Project 2 уџбеник и радна

                    свеска, (треће издање)

         

пети

Италијански

језик

Уџбеник

и радна свеска

Завод за уџбенике

  Amici 1, уџбеник

и радна свеска за пети разред,

     Александра Блатешић,

         

пети

Информатика и рачунаарство

Уџбеник

БИГЗ

Информатика и рачунарство 5

Никола Клем

пети

 

 

 

 

 

 

Шести  разред

Српски језик

Уџбеник

“Klett”

Читанка за шести разред ''Корак'',

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

шести

Српски језик

Граматика

“Klett”

Граматика за шести разред, Весна Ломпар

шести

Српски језик

Радна

свеска

“Klett”

Радна свеска за шести разред,

Весна Ломпар, Зорица Несторовић

шести

Математика

Уџбеник

Клетт''

Математика, уџбеник за шести разред,

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

шести

Математика

Збирка

задатака

“Klett”

Математика, збирка задатака  за шести разред,

Б. Поповић, Марија Станић, С. Милојевић, Н. Вуловић

шести

Историја

Уџбеник

Завод за уџбенике

Историја, уџбеник за шести разред,

Раде Михаљчић

шести

Географија

Уџбеник

Нови Логос”

Географија, уџбеник  за шести разред,

др Снежана Вујадиновић, мр Рајко Голић

шести

Географија

Радна

свеска

“Логос”

Географија, радна свеска за шести разред,

др Снежана Вујадиновић,

др Дејан Шабић, мр Наташа Бировљев

шести

Физика

Уџбеник

Нови логос

Физика, уџбеник за шести разред основне школе

Александар Кандић Горан Попарић

шести

Физика

Збирка задатака

Нови логос

Физика, збирка задатака за шести разред основне школе, Александар Кандић

шести

Биологија

Уџбеник

Бигз 

Биологија, уџбеник за шести разред,

Наталија Букуров Ј. Радосављевић Т. Станојевић

шести

Техничко и информат.

образовање

Уџбеник

“Klett”

Техничко и информ. образ., уџбеник за шести разред,

Ненад Стаменовић, Алекса Вућићевић

шести

Техничко и информат.

образовање

Радни материјал

клетт

Комплет за конструкторско моделовање,

Ненад Стаменовић, Алекса Вућићевић

шести

Ликовна култура

Уџбеник

Клетт

Ликовна култура, уџбеник за шести разред,

Сања Филиповић

шести

Музичка култура

Уџбеник

“Логос”

Музичка култура, уџбеник  за шести разред,

мр Александра Паладин

мр Драгана Михајловић - Бокан

шести

Енглески

језик

Уџбеник

и радна свеска

Oxford  University  Press,

Project 3, уџбеник и

радна свеска, (треће издање) Tom Hutchinson

шести

Италијански

језик

Уџбеник

и радна свеска

Завод за уџбенике

 Amici 2, уџбеник

и радна свеска за шести разред,

       Александра Блатешић,         Јасмина Стојковић,

шести

Информатика и рачунаарство

Уџбеник

Завод за уџбенике

Информатика и рачунарство 6 Д. Васић Д Маринчић М. Стојановић

шести

 

 

 

 

 

Седми  разред

 

Српски језик

Уџбеник

“Klett”

Читанка за седми разред ''Пут'',

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

седми

Српски језик

Граматика

“Klett”

Граматика за седми разред, Весна Ломпар

седми

Српски језик

Радна

свеска

“Klett”

Радна свеска за седми разред,

Весна Ломпар, Зорица Несторовић

седми

Математика

Уџбеник

Герундијум

Математика, уџбеник за седми разред, 

С. Јешић, Д. Мишић, М. Игњатовић, Н. Бабачев

седми

Математика

Збирка

задатака

Герундијум

Математика, збирка задатака за седми резред

С.Јешић, Д. Мишић. М. Игњатовић, Н. Бабачев

седми

Историја

Уџбеник

Нови Логос”

Историја, уџбеник за седми разред,

Чедомир Антић, Мирјана  Бонџић

седми

Географија

Уџбеник

“Логос”

Географија, уџбеник  за седми разред,

др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић,

мр Мирољуб Милинчић

седми

Географија

Радна

свеска

“Логос”

Географија, радна свеска за седми разред,

др Снежана Вујадиновић,

др Дејан Шабић, Ивана Адамов

седми

Физика

Уџбеник

Нови логос

Физика, уџбеник за седми разред основне школе,

 Душко Латас Антун Балаж

седми

Физика

Збирка задатака

Нови логос

   Физика, збирка задатака за  седми разред основне школе, Б. Јовановић, С. Зрнић

седми

Хемија

Уџбеник

Клетт

Хемија, уџбеник  за седми разред основне школе, 

 Ивана Вуковић Аника Влајић

седми

Хемија

Збирка задатака

Клетт

Хемија, збирка задатака са лабораторијским вежбама, Ивана Вуковић Аника Влајић

седми

Биологија

Уџбеник

Завод за уџбенике

Биологија, уџбеник за седми разред, Бригита Петров, Смиљка Стевановић Пиштељић,  Катица Пауновић 

седми

Ликовна култура

Уџбеник

Klett

Ликовна култура, уџбеник за седми разред,

 Сања Филиповић

седми

Музичка култура

Уџбеник

БИГЗ

Музичка култура, уџбеник за седми разред,

Мирослава Петров, Драгана Грујић

седми

ТИО

Уџбеник

Клетт

Техничко и информ. образ., уџбеник за седми  разред,  Ненад Стаменовић, Алекса Вућићевић

седми

ТИО

Радни материјал

клетт

Комплет за конструкторско моделовање,

Ненад Стаменовић, Алекса Вућићевић

седми

Енглески

језик

Уџбеник

и радна свеска

Oxford  University  Press,

Project 4, уџбеник и

радна свеска, (треће издање)

седми

Италијански

језик

 Уџбеник

     и  радна   

      свеска

Завод за уџбенике

         Amici 3, уџбеник

и радна свеска за седми разред,

      Александра Блатешић,        Јасмина Стојковић,

     Катарина Завишин,           

седми

Информатика и рачунаарство

Уџбеник

БИГЗ

Информатика и рачунарство 7

Никола клем Небојша Лазовић

седми

Верска настава

Уџбеник

Фреска

Православни катихизис за седми разред Владика Игнатије Мидић

седми

Осми разред

 

Предмет

Врста уџбеника

Издавач

Назив уџбеника и име аутора

Разред

Српски језик

Уџбеник

“Klett”

Читанка за осми разред ''Речи мудрости'',

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

осми

Српски језик

Граматика

“Klett”

Граматика за осми разред, Весна Ломпар

осми

Српски језик

Радна

свеска

“Klett”

Радна свеска за осми разред,

Зорица  Несторовић, Златко Грушановић, В.Ломпар

осми

Математика

Уџбеник

Круг

Математика, уџбеник за осми  разред,

С. Огњановић

осми

Математика

Збирка

задатака

КРУГ

Математика, збирка задатака за осми резред

С. Огњановић Ж. Ивановић

осми

Историја

Уџбеник

Нови логос

Историја, уџбеник за осми  разред,

Предраг Симић Ивана Петровић

осми

Географија

Уџбеник

Клетт

Географија, уџбеник  са радном свеском за осми  разред, В. Ковачевић, С. Топаловић

осми

Физика

Уџбеник

Нови логос

Физика, уџбеник за осми  разред основне школе ,

Душан Поповић, Милена Богдановић

осми

Физика

Збирка задатака

Нови логос

   Физика, збирка задатака за  осми  разред основне школе,  Душан Поповић, Милена Богдановић

осми

Хемија

Уџбеник

Клетт

 Хемија, уџбеник  за осми разред основне школе,

Даринка Раденковић Милош Раденковић

осми

Хемија

Збирка задатака

Клетт

Хемија, лабораторијске вежбе са задацима из хемије, Даринка Раденковић Милош Раденковић

осми

ТИО

Уџбеник

Инфотех

ника

Техничко и информ. образ., уџбеник за осми  разред, Зоран Ферина

осми

ТИО

Радни материјал

Инфотехника

Комплет за конструкторско моделовање,

Зоран Ферина

осми

Биологија

Уџбеник

Завод за уџбенике

Биологија, уџбеник за осми разред,

Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

осми

Ликовна култура

Уџбеник

“Klett”

Ликовна култура, уџбеник за осми разред,

 Сања Филиповић

осми

Музичка култура

Уџбеник

БИГЗ

Музичка култура, уџбеник за осми разред,

Мирослава Петров, Драгана Грујић

осми

Италијански

језик

Уџбеник

и радна свеска

Завод за уџбенике

   Amici 4, уџбеник и радна свеска за осми разред,

         Александра Блатешић,            Јасмина Стојковић,

           Катарина Завишин

осми

Енглески

језик

Уџбеник

и радна свеска

Oxford  niversity  Press,

Project 5, уџбеник и

радна свеска, (треће издање)

Tom Hutchinson

осми

Информатика и рачунаарство

Уџбеник

БИГЗ

Информатика и рачунарство 8

Никола Клем Небојша Лазовић

осми

Верска настава

Уџбеник

Фреска

Православни катихизис за седми разред Владика Игнатије Мидић

осми

21.03.2017.

Упис ђака првака

21.03.2017.

3.04.2017. ГОД. ПОЧИЊЕ УПИС ЂАКА ПРВАКА!!!

Обавештавамо Вас да упис деце у први разред oсновне школе за школску 2017/2018. годину почиње у пoнедељак 3. априла 2017. године. Упис у први разред  је обавезан за децу рођену у периоду од 1. марта  2010. године  до 28. фебруара 2011. године. Деца која до 1. септембра 2017. год. имају од 6 година,  до 6 година и 6 месеци , а чији родитељи желе да она пођу у школу, могу да их пријаве за проверу спремности за полазак у школу.
            Упис детета можете обавити од 3.04.2017. год. сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова у секретаријату школе. Приликом уписа, секретар заказује тестирање детета код педагога.
За упис је потребно:

 1. Извод из матичне књиге рођених (фотокопија и оригинал на увид),
 2. Потврда о здравственом стању детета издата од школског педијатра,
 3. Уверење о савладаном припремном предшколском програму
 4. Пријава стана, односно пребивалишта (на увид).

Све информације о упису можете добити и преко контакт телефона 011/3612-545 од секретара школе. Нестрпљиво Вас чекају Ваши учитељи, наставници и другари 
ОШ “Петар Петровић Његош”.


Садржаји и могућности које школа пружа:

 • Увек прва смена,
 • Свако одељење има своју учионицу,
 • Целодневна настава за ученике 1.и 2. разреда,
 • Боравак за ученике 3.и 4. разреда,
 • Кухиња (ужина, ручак),
 • Енглески језик од I разреда,
 • Италијански језик од V разреда,
 • Фискултурна сала и спортски терени у дворишту,
 • Могућности за учешће на разним манифестацијама (спортска дешавања, хор, оркестар, позоришне представе, разна ликовна, литерарна, математичка и друга такмичења),
 • Компјутерски кабинет,
 • Школска библиотека,
 • Припрема за упис у средње школе.

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

Једна од особености, а и предности наше школе је постојање целодневне наставе у првом и другом разреду.

Ова врста наставе подразумева  комбинацију наставе и слободних активности. Тренутно у нашој школи постоје два одељења целодневне наставе у првом разреду и два одељења у другом разреду. На основу анализа и потребе родитеља, деца могу да бораве у школи од 07:00 до 17:00 часова. Настава почиње у 08:00 часова. У целодневној настави, као посебном облику наставе, предају два учитеља. Поред обавезних предмета (српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање), ученици имају наставу и из изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава, лепо писање, чувари природе, народна традиција, од играчке до рачунара). Од првог разреда се учи енглески језик. Ученици имају самосталан  рад и активности у слободном времену који је саставни део плана и програма целодневне наставе. Наравно, распоред часова је направљен тако да се смењују периоди учења и слободних активности. У периоду који није обухваћен наставом организовано је дежурство учитеља. Такође, врло је битно напоменути да школа има школског полицајца и видео надзор. 

Учионице у којима се изводи целодневна настава су лепо опремљене. Све учионице имају ормариће у којима ученици остављају своје уџбенике, свеске, опрему и други прибор. Ормарићи су направљени да ученици своје књиге не морају да носе кући. На тај начин омогућавамо ученицима лагоднији и  лепши боравак у школи. У време  слободних активности ученици цртају, слушају музику, уче разне игре, користе библиотеку, играју се у школском дворишту, припремају приредбе за родитеље, учествовују у многим културним дешавањима и на тај начин развијају позитиван однос према школи, учењу и дружењу.

Свим будућим првацима желимо срећан почетак и пуно успеха! Унапред се радујемо осмесима којима ћете улепшати нашу школу!


13.10.2016.

Јавнa набавкa мале вредности бр. 1.2.2/2016 - услуге - Извођење наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда у школској 2016/2017. години

http://www.osppnjegos.edu.rs/upload/Poziv za podnosenje ponuda JN 122 2016 Nastava u prirodi za ucenike od prvog do cetvrtog razreda u skolskoj 2016 2017 godini.doc

13.10.2016.

Јавнa набавкa мале вредности бр. 1.2.2/2016 - услуге - Извођење наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда у школској 2016/2017. години

http://www.osppnjegos.edu.rs/upload/Konkursna dokumentacija JN 122 2016 usluge izvodjenje nastave u prirodi za ucenike od prvog do cetvrtog razreda u skolskoj 2016 2017 godini.pdf

29.09.2016.

Одлука о додели уговора за Јавну набавку мале вредности 1.2.1/2016

1   - следећа страна 

 

 

Ресавска 61   Београд   011/36-12-545


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions